017.Teks Birosulillahi Wal Badawi


برسول الله والبدوی
ورجال من بنی علوی
Birosûlillâhi wal badawî
Wa rijâlin min banî ‘Alawî
Demi Rosulullah dan al-Badawiy dan demi orang-orang dari Bani Alawi
سلکوافی المنحج النبوی
برسول الله والبدوی
Salakû fîl manhajin-nabawî

Birosûlillâhi wal badawî
Mereka yang menapaki jalan kenabian, Demi Rosulullah dan al-Badawiy
رب إني قد مددت يدی
منك أرجو فائضی المدد
Robbi innî qod madadtu yadî
Minka arjû fâ-idlol madadi
Tuhanku, sungguh telah ku ulurkan tanganku, dari Mu kuharap luapan pertolongan
فأغثنی أنت معتمدی
برسول الله والبدوی
Fa-aghitsnî anta mu’tamadî
Birosûlillâhi wal badawî
Maka beri pertolongan padaku, Engkaulah tempat bersandarku, Demi Rasulullah dan al-Badawiy
قمت بالأعتاب معترفا
لعظيم الذنب مقترفا
Qumtu bil a’tâbi mu’tarifan
Li’adhîmidz-dzanbi muqtarifan
Aku khabarkan berbagai kesulitan sebagai pelaku dosa besar
من بحار الفضل معترفا
برسول الله والبدوی
Min bihâril fadl-li mu’tarifan
Birosûlillâhi wal badawî
dan sebagai yang mengetahui akan luasnya karunia, Demi Rosulullah dan al-Badawiy
جودك المألوف أطمعنی
وإلی رجواك أرجعنى
Jûdukal ma,lûfi athma’anî
Wa ilâ rojwaaka arja’anî
KedermawananMu yang telah dikenal, memberiku asa dan membuatku kembali berharap pada engkau
رب فاذهب ما يروعنی
برسول الله والبدوی
Robbi fadzhib mâ yurowwi’unî
Birosûlillâhi wal badawî
Tuhanku, maka hilangkanlah segala sesuatu yang membuatku takut, Demi Rosulullah dan al-Badawiy
باسط گفی ولی أمل
فيك لکن ليس لی عمل
Bâsithun kaffî walî amalun
Fîka lâkin laisa lî ‘amalun
Kubentangkan telapak tangan dengan sebuah harapan padamu, namun aku sama sekali tak punya amal
بافتقاری جئت أبتهل
برسول الله والبدوی
Biftiqôrii ji,tu abtahilu
Birosûlillâhi wal badawî
Aku datang berdo’a sepenuh hati akan kebutuhanku, Demi Rosulullah dan al-Badawiy
صلوات الله ذی الگرم
يتغشي صفوة الأمم
Sholawâtullâhi dzîl-karomi
Yataghossyâ shofwatal umami
Rohmat Allah Sang Pemilik kemuliaan semoga menyelubungi kepada umat terpilih
ما سری رکب إلی الحرم
برسول الله والبدوی
Mâ sarô rokbun ilâl haromi
Birosûlillâhi wal badawî
Selama rombongan masih berjalan ke tanah harom, Demi Rosulullah dan al-Badawiy
وعلی ال النبی الکرما
وعلی أصحابه العلما
Wa ‘alâ âlin-nabiyl kuromâ
Wa ‘alâ ash-hâbihil ‘ulamâ’
Dan kepada keluarga Nabi yang mulia dan sahabat-sahabat Nabi yang alim
وعلی اتباعه الحگماء
برسول الله والبدوی
Wa ‘alâ atbâ’ihil hukamâ’
Birosûlillâhi wal badawî
dan kepada para pengikut yang bijaksana, Demi Rasulullah dan al-Badawiy