014.Teks Qosidah Asyroqol Kaunub


محل القيام فی المولد سمط الدرار
۰۞۰ ۰۞۰ ۰۞۰ ۰۞۰
أشرق الگون ابتهاجا ۰۞۰ بوجود المصطفی احمد
Asyroqol-kawnubtihâjan biwujûdil-mushthofa Ahmad
Alam bersinar-seminar bersuka ria.. menyambut kelahiran Al-Musthafa Ahmad
ولأهل الگون أنس ۰۞۰ وسرور قد تجدد

Wa li-ahlil-kawni unsun wa surûrun qod tajaddad
Riang gembira meliput penghuninya.. sambung-menyambung tiada hentinya
فاطربوا يااهل المثانی ۰۞۰ فهزار اليمن غرد
Fathrobû yâhlal-matsânî fahazârul-yumni ghorrod
Bergembiralah, wahai pengikut Al-Quran.. burung-burung kemujuran kini berkicauan
واستضيئوا بجمال ۰۞۰ فاق فی الحسن تفرد
Wastadlî-û bijamâlin fâqo fîlhusni tafarrod
Bersuluhlah dengan sinar keindahan.. mengungguli semua yang indah tiada bandingan
ولناالبشری بسعد ۰۞۰ مستمر ليس ينفد
Wa lanaal-busyrô bisa‘din mustamirrin laisa yanfad
Kini wajiblah bersuka cita.. Dengan keberuntungan terus-menerus tiada habisnya
حيث أوتيناعطاء ۰۞۰ جمع الفخر المؤبد
Haitsu ûtînâ ‘athô-an jama‘al-fakhrol-mu’abbad
Manakala kita beroleh anugerah.. Padanya terpadu kebanggaan abadi
فلربی کل حمد ۰۞۰ جل أن يحصره العد
Falirobbî kullu hamdin jalla an yahshurohul-‘ad
Bagi Tuhan segala puji.. tiada bilangan mampu mencakupnya
إذحبانا بوجود المصطفی الهادی محمد
Idz habânâ biwujûdil mushthofal-hâdî Muhammad
Atas penghormatan dilimpahkan-Nya bagi kita.. dengan lahirnya Al-Musthafa Al-Hadi Muhammad
يارسول الله أهلا ۰۞۰ بك إنا بك نسعد
Yâ Rosûlallâhi ahlan bika innâ bika nus‘ad
Ya Rasulullah, selamat datang, ahlan wa sahlan.. Sungguh kami beruntung dengan kehadiranmu
وبجاهه ياإلهی ۰۞۰ جد وبلغ کل مقصد
Wa bijâhih yâ ilâhî jud wa balligh kulla maqshod
Ya Ilahi, ya Tuhan kami.. semoga Kau berkenan memberi nikmat karunia-Mu
menyampaikan kami ke tujuan idaman.. demi ketinggian derajat Rasul di sisi-Mu
واهدنا نهج سبيله ۰۞۰ گي به نسعد ونرشد
Wahdinâ nahja sabîlih kay bihi nus‘ad wa nursyad
Tunjukilah kami jalan yang ia tempuh.. agar dengannya kami bahagia beroleh kebaikan melimpah
رب بلغنا بجاهه ۰۞۰ فی جواره خير مقعد
Robbi ballighnâ bijâhih fî jiwârihi khoiro maq‘ad
Rabbi, demi mulia kedudukannya di sisi-Mu.. tempatkanlah kami di sebaik tempat di sisinya
وصلاة الله تغشی ۰۞۰ أشرف الرسل محمد
Wa sholâtullâhi taghsyâ asyrofar-rusli Muhammad
Semoga shalawat Allah meliputi selalu.. rasul termulia, Muhammad
وسلام مستمر ۰۞۰ کل حين يتجدد
Wa salâmun mustamirrun kulla hînin yatajaddad
Serta salam terus-menerus.. silih berganti setiap saat…