ngaji Kitab Washiatul Musthofa 20


ياعلي : إذا تصدقت فتصدق باحسن ماعندك، فان صدقة لقمة من حلال احب الله من مائة مثقال من حرام وصدقة تقدمها قبل موتك أفضل من مائة مثقال يتصدقون بها بع موتك، قال الله تعالى يوم ينظر المرء ماقدمت يداه

"Wahai 'Ali, apabila engkau hendak bersedekah, maka bersedekahlah dengan sesuatu yang terbaik dari apa yang engkau miliki, ketahuilah bahwa sesungguhnya menyedekahkan seuap makanan dari yang halal, adalah lebih disukai oleh Alloh daripada menyedekahkan sebanyak 100 mistqol dari sesuatu yang haram, dan sedekah yang engkau infaqkan sendiri dimasa hayatmu (hidupmu), adalah lebih bernilai bagimu daripada 100 mistqol dari harta peninggalanmu yang disedekahkan oleh ahli waritsmu yang pahalanya dihadiahkan untukmu setelah kematianmu.
Alloh ta'ala berfirman : (Pada hari dimana seseorang akan melihat apa yang telah dikemukakan oleh tangannya)"

ياعلي ؛ تصدق على موتاك فان الله تعالى قد وكل ملائكة يحملون صدقات الاحياء اليهم فيفرحون في الدنيا ويقولون ؛ اللهم اغفر لمن نور قبرنا وبشره بالجنة كما بشرنا بها

"Wahai 'Ali, bersedekahlah untuk saudara"mu yang telah meninggal dunia, ketahuilah sesungguhnya Alloh SWT mewakilkan satu malaikat untuk membawakan dan menyampaikan pahala suatu amal yang dilakukan oleh orang" yang masih hidup yanf pahalnya disedekahkan kepada orang" yang sudah mati, adapun kegembiraan mereka (orang" yang sudah mati) ketika menerima pahala sedekah darimu, melebihi kegembiraan mereka seandainya mereka menerima sesuatu pemberian darimu pada masa hidupnya didunia, dan ketika itulah mereka berdo'a kepada Alloh ( Ya Alloh, berikanlah ampunanMu bagi orang" yang telah menerangi kubur kami, dan gembirakanlah mereka dengan surga, sebagaimana mereka telah menggembirakan kami dengannya)
-----

Masih ingatkah kita kepada orang tua kita yang telah mendahului kita..?

Masih seringkah kita mengirimi fatihah kepadanya..?

Pernahkah kita bersedekah demi mereka..?

Semoga menjadi renungan bagi kita semua, dan senantiasa ingat akan jasa para orang tua kita, dan guru-guru kita Aamin.

Wallohu A'lamu Bis-Syowab....

Semoga bermanfaat Aamiin....