051.Fidyah dalam bentuk uang Bolehkah?

Fidyah dalam bentuk uang
assalamu'akum..sy mw tanya msalah fidyah.1.boleh tidak bayar fidyah dlam bentuk uang?
Jawaban:
 Menurut mayoritas ulama Fiqh (Malikiyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah) tidak boleh sedang menurut Hanafiyah boleh...
ولا يجوز إخراج القيمة عند الجمهور غير الحنفية عملا بقوله تعالى : { فكفارته إطعام عشرة مساكين } (2) وقوله سبحانه : { فإطعام ستين مسكينا } (3) .